Vijfde anti-witwasrichtlijn: wat zijn de wijzigingen?

Financieel recht - Europees financieel recht – Witwasreglementering - Tussenpersonen verhuur onroerende goederen - Virtual currencies - Aanbieders bewaarportemonnees - Kunsthandelaars - Anonieme prepaidkaartenIn het kader van de strijd tegen terrorismefinanciering en het gebruik van offshore-entiteiten wordt met Richtlijn (EU) 2018/843 van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU (hierna “vijfde Anti-witwasrichtlijn”) het bestaande regelgevend kader inzake de preventie van witwassen en terrorismefinanciering verder aangevuld.

Read More

BTW en onroerende verhuring: wat verandert er vanaf 1 januari 2019?

BTW – Optionele BTW-heffing – Verplichte BTW-heffing – Fiscaal recht – Professionele verhuring – Kortetermijnverhuring – Verhuring van opslagruimtes – Huurrecht

De wet van 14 oktober 2018 (BS 25 oktober 2018) voert drie belangrijke wijzigingen door inzake BTW op huur van onroerende goederen.

Vooreerst wordt een optionele BTW-heffing ingevoerd inzake de verhuur van onroerende goederen bij professionele verhuur. Dit zogenaamde ‘optie-regime’ houdt in dat de verhuurder en de huurder onder bepaalde voorwaarden zullen kunnen kiezen voor de BTW-heffing op de huur. In geval van dergelijke keuze zal de verhuurder BTW aanrekenen aan de huurder en zal hij de BTW op de uitgevoerde werken kunnen aftrekken.

Read More

OVER SMAKEN (1)


OVER SMAKEN (1)
Europees Hof van Justitie verwerpt auteursrechtelijke bescherming van smaken

Trefwoorden: auteursrecht – intellectuele eigendom – smaak - bescherming

Read More

Bescherming bedrijfsgeheimen: nieuwe maatregelen - Deel 1Bedrijfsgeheimen - bescherming - openbaarmaking – gebruik Read More

Woninghuur Brussel. Gratis modellen en praktische online tools
Woninghuur - Brussel - Brusselse huisvestingscode - Woninghuurovereenkomst - Studentenwoninghuurovereenkomst - Medehuurovereenkomst
Read More

MODO expands with young talent200dc210-88fa-463e-b5ae-11d1e75d7b35 Read More

MODO welcomes Ellis Vandorpefoto


We have the pleasure to announce MODO's expansion with Ellis Vandorpe as senior associate. Read More

Opschortende voorwaarde van hypothecaire lening: geen onmogelijke voorwaarde indien "moeilijk haalbaar"


Pasted Graphic

Koop - Onroerend goed - Hypothecaire lening - Opschortende voorwaarde Onmogelijke voorwaarde
Read More

Eerste stap van het “Clean Energy for all Europeans”-plan gezet: Nieuwe Richtlijn energieprestaties van gebouwen is in werking


warming-2370285_960_720

Clean energy for all Europeans – Interne markt voor energie – COP 21 – 2030 klimaatdoelstellingen – Energie-efficiënte – Energieprestaties van gebouwen
Read More

Renovated offices for MODO

IMG_0213 (3) Read More

Towards a governance for the Energy Union


solar-energy-3297945__340

Clean energy for all - Energy Union - Governance - Energy security - Internal energy market - Energy efficiency - Decarbonisation
Read More

Nieuwe reglementen compliance functie

traffic-lights-2147790__340


Compliance officers - Financiële instellingen
Read More

MODO recommended by the Legal 500 EMEA for Energy, Media & EntertainmentThe Legal 500 - The Clients Guide to Law Firms

Read More

Wet KMO financiering aangepast


Pasted Graphic 1

Krediet – KMO – Wet KMO Financiering – Informatieverplichting – Wederbeleggingsvergoeding – Zekerheden – Onrechtmatig beding

Read More

Het lot van boedelschulden gemaakt tijdens een procedure van gerechtelijke reorganisatie in een navolgend faillissement – conflict met de pandhouder handelszaak - welke motivatie volstaat niet om de boedelschuldeiser betaling bij voorrang op de pandhouder handelszaak te ontnemen


Pasted Graphic

Pand op handelszaak - Gerechtelijke reorganisatie - Faillissement - Boedelschuld Read More

Meet Didier Deneuter @ GHENT SHORT FILM FESTIVAL 2018


vintage-old-film Read More

MODO trapt mee in de 1000 km tegen kanker - steun mee!

IMG_4238 (002) Read More

Nieuwe regels voor financiële markten en beleggingsondernemingen


Pasted Graphic 3

Financiële markten – Financiële instrumenten - Gereglementeerde markt – MTF – OTF - Beleggingsondernemingen
Read More

23/02/18: MODO steunt de charity evening van VZW Jospéhine

stacks-image-f1e0b8e-1200x364 Read More

Want to know more about electricity market coupling, the CACM Regulation and the role of NEMOs?


Pasted Graphic 2

Power exchanges - NEMOs - Electricity - Spot market - Market coupling - Capacity allocation - Congestion management - CACM

Read More

Gezocht: stagiair - advocaat (0 tot 3 jaar ervaring) - Onroerend goed en ondernemingsrecht - (NL/FR)


Pasted Graphic 1

Op zoek naar een stimulerende stage als advocaat? Bekijk onze vacature.


Read More

Pand op handelszaak t.v.v. banken: einde monopolie en herregistratie vereist


Pasted Graphic

Pand - Roerende zekerheden - Nationaal pandregister - Pand handelszaak - Bank - Kredietinstelling

Read More

Naar een nieuw ondernemersbegrip en de afschaffing van het begrip koopman / handelaar


Pasted Graphic

Handelaar - Koopman - Onderneming - Wetsontwerp hervorming ondernemingsrecht

Read More

Gezocht: junior medewerker MODO (0-2 jaar ervaring) - gereguleerde sectoren o.l.v. R. Feltkamp

pexels-photo


Op zoek naar een stimulerende stage als advocaat? Bekijk onze vacature.
Read More

Eigen regels inzake woninghuur voor het Brussels Gewest


pexels-photo-379940


Woninghuur - Brussel - Brusselse huisvestingscode - Woninghuurovereenkomst - Studentenwoninghuurovereenkomst - Medehuurovereenkomst

Read More