Het recht: ook uw duurzaamheidsprojecten ontsnappen er niet aan!


nature-3289812_1920Duurzaam ondernemen - Circulaire economie - Innovative thinking

Europese burgers – zeker de jongste onder ons – lijken het te beseffen: de klimaat- en milieu-uitdagingen zijn immens en worden beter gisteren aangepakt dan morgen. Allen kijken we naar de overheid. Maar ook als burger moeten we ons steentje bijdragen. Talrijke projecten rond duurzame product- en dienstenverstrekkingen zien het licht.

R. Feltkamp en G. Hendrikx stellen vast dat zij vaak juridische implicaties hebben waaraan de initiatiefnemers meestal niet hebben gedacht.

Sommige samenwerkingen vormen een onderneming waardoor diverse regels zullen gelden (o.a. inzake registratie, informatieverplichtingen, herroepingsrecht, promotiepraktijken). Zelfs het mededingingsrecht kan soms een obstakel zijn voor bepaalde projecten die nochtans bijdragen tot een duurzame samenleving.

Verder impliceren deze projecten veelal creatieve constructies (bijv. huur/gedeeld gebruik i.p.v. eigendom) of afspraken op het vlak van intellectuele rechten, van (product)aansprakelijkheid of afspraken om het duurzaamheidsgehalte te bestendigen (bijv. doorheen de productie- en gebruikscyclus van een ‘circulaire economie’-project).

: Er zijn diverse financieringsmogelijkheden die mits naleving van een aantal voorwaarden toelaten duurzaamheidsprojecten te financieren. De FOD Economie maakte een
overzicht.

Heeft u een duurzaamheidsproject en laat u graag dit doorlichten? Wij helpen u graag. Verder. Als startup kunt u genieten van een gratis Innovative Thinking-brainstormsessie bij MODO (www.modolaw-be).

Régine Feltkamp & Gerrit HendrikxOur website uses third party analytical cookies to receive information on the use that is being made of our website so we can optimise it. Social media plug-in cookies are used to enable Modo to display content of the website on social media.
By continuing you accept the foregoing.
You can customise your cookie consent at any time using your browser settings. For more info view our privacy policy.