Woninghuur Brussel. Gratis modellen en praktische online tools
Woninghuur - Brussel - Brusselse huisvestingscode - Woninghuurovereenkomst - Studentenwoninghuurovereenkomst - Medehuurovereenkomst


Sedert 1 januari 2018 is de Brusselse Huisvestingscode in werking. We gaven toen reeds een overzicht van de nieuwigheden.

Intussen heeft de Brusselse Regering verder werk gemaakt van de aangekondigde modellen van huurovereenkomsten, van een handige online-tool om gebruikelijke huurprijzen te achterhalen en van de uitwerking van het label “kwaliteitsvolle studentenwoning”. In dit artikel worden deze praktische nieuwigheden overlopen.

1/ Standaardmodellen van Brusselse huurovereenkomsten

Met haar Besluit van 12 juli 2018 heeft de Brusselse Regering verschillende modelhuurovereenkomsten ingevoerd die de verhuurder en de huurder kunnen gebruiken.

Het betreft onder meer volgende modellen:

-
Huurovereenkomst van hoofdverblijfplaats

- Huurovereenkomst naar gemeen recht

- Huurovereenkomst voor medehuurders: Hoofdverblijfplaats / Gemeen recht

- Huurovereenkomst voor studenten: Gemeen recht.

2/ Verklarende bijlage bij de huurovereenkomst – een verplicht model

Daarnaast heeft de Brusselse Regering met haar Besluit van 31 mei 2018 de verklarende bijlage opgesteld die bij de huurovereenkomst moet worden gevoegd.

Deze bijlage strekt ertoe de huurder en de verhuurder in te lichten over een aantal belangrijke aspecten van de Huisvestingscode. Het document omvat o.m. informatie over de elementaire veiligheids-, gezondheids- en elementaire uitrustingseisen, de registratie van de huurovereenkomst, de mogelijkheden om een einde te stellen aan de huurovereenkomst, de herziening van de huurprijs, de regels m.b.t. de indexatie, de lasten en de huurherstellingen, etc.

3/ Rooster van referentiehuurprijzen (art. 225) – nu een online-tool

Met de inwerkingtreding van enerzijds de Brusselse Huisvestingscode en anderzijds het Uitvoeringsbesluit van 10 november 2017 houdende de invoering van een indicatief rooster van referentiehuurprijzen, engageerde de Brusselse Regering zich om een informatietool ter beschikking te stellen die gemakkelijk toegankelijk en gebruiksvriendelijk is.

Dit online-tool is ondertussen een feit. Zowel huurder als verhuurder kunnen zich op basis van deze tool informeren over gebruikelijke maandelijkse huurprijzen: men dient informatie in te geven over het aantal vierkante meter bewoonbare oppervlakte, de staat van de woning, het woningtype, het aantal slaapkamers, het aantal garageruimtes en de wijk waarin de woning is gelegen en de tool geeft vervolgens de gebruikelijke maandelijkse huurprijs aan.

Om een indicatieve huurprijs te bekomen, klik hier.

4/ Studentenwoninghuurovereenkomst (artt. 253 – 256) – het label kwaliteitsstudentenwoning

Een grote nieuwigheid in de Brusselse Huisvestingscode was de studentenwoninghuurovereenkomst. De code voorziet immers een volledig wettelijk kader waarbinnen de huurovereenkomst voor studentenkoten vorm krijgt alsook de mogelijkheid van het uitwerken van een kwaliteitslabel.

Het besluit van 16 november 2017 bepaalde reeds de voorwaarden die de studentenwoningen moeten vervullen om het label "kwaliteitsvolle studentenwoning" te bekomen. Een aantal bepalingen daarvan dienden verder te worden uitgewerkt door de minister en ook in dit kader diende een online platform ter beschikking te worden gesteld.

De kwaliteitsnormen waaraan woningen moeten voldoen om een studentenlabel te krijgen, worden in het Besluit van 16 november 2017 beschreven. Het besluit voorziet zowel verplichte als optionele criteria.

De verplichte voorwaarden zijn de volgende:

 • de studentenwoning moet gevestigd zijn op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dus in één van de 19 gemeenten;

 • de studentenwoning moet beantwoorden aan de vereisten rond veiligheid, gezondheid en uitrusting;

 • de studentenwoning moet te huur worden aangeboden in het kader van een studentenwoninghuurovereenkomst;

 • de studentenwoning moet beschikken over een energieprestatiecertificaat dat geldig is op de datum van indiening van het verzoek tot labeltoekenning;

 • de verhuurder moet de huurprijs en de lasten vermelden, rekening houdend met de vorm die in het aanvraagformulier wordt gebruikt.


Bovendien zijn er ook nog volgende optionele criteria die het label kunnen aanvullen voor een kwalitatieve beoordeling van de studentenwoning:
 • de aanwezigheid van specifieke uitrusting die interessant is voor studenten (bed, matras, bureau, fietsstalling, toegang voor minder mobiele personen, etc.)

 • de nabijheid van de woning ten opzichte van de scholen;

 • de internetverbindingen in de woning, m.a.w. aanwezigheid van een wifi-abonnement;

 • de kwaliteit van de energieprestatie;

 • het akoestische niveau van de woning.


Het label kwaliteitsstudentenwoning wil aan de Brusselse studenten de kans geven om van een kwaliteitswoning te genieten en een duidelijke zichtbaarheid bieden aan de verhuurder die dit label toegekend krijgt, aan de hand van een
digitaal platform waar zijn woning met label wordt vermeld.

Bronnen:
 • Besluit van 16 november 2017 de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de voorwaarden die de studentenwoningen moeten vervullen om het label "kwaliteitsvolle studentenwoning" te bekomen, BS 6 december 2017.

 • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 juli 2018 tot invoering van een standaardmodel van huurovereenkomst ten indicatieve titel, BS 6 augustus 2018.

 • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 mei 2018 tot invoering van een verklarende bijlage in toepassing van artikel 218, § 5 van de Brusselse Huisvestingscode, BS 8 juni 2018.

 • Ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestigingscode, BS 9 september 2003.

 • Ordonnantie van 27 juli 2017 houdende de regionalisering van de woninghuurovereenkomst, BS 30 oktober 2017.

 • Uitvoeringsbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 november 2017 houdende de invoering van een indicatief rooster van referentiehuurprijzen – Erratum, BS 6 november 2017.

 • www.huisvesting.brussels


Meer info:
Dominique Walravens & Sophie De Krock