Nieuwe reglementen compliance functie

traffic-lights-2147790__340


Compliance officers - Financiële instellingen
Met het koninklijk besluit van 15 april 2018 tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 28 februari 2018 tot wijziging van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de erkenning van complianceofficers (BS 24 april 2018) werden de wijzigingen goedgekeurd die worden aangebracht in het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (“FSMA”) van 27 oktober 2011 betreffende de erkenning van complianceofficers.

Naast enkele formele aanpassingen, betreffen de wijzigingen voornamelijk de voorwaarden om door de FSMA als complianceofficer te worden erkend – waarbij de kandidaat voortaan zijn grondige kennis van de toepasselijke regels moet aantonen door te slagen op hetzij het examen voor de bank- en beleggingsdienstensector voor de kandidaat-complianceofficers, hetzij het examen voor de verzekeringssector voor de kandidaat-complianceofficers – en de vereisten inzake deskundigheid in hoofde van de verantwoordelijken voor de compliancefunctie.

Een officieuze coördinatie van het gewijzigde reglement kan worden geconsulteerd op de website van de FSMA.

Met het koninklijk besluit van 15 april 2018 tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 6 februari 2018 betreffende de deskundigheid van de verantwoordelijken voor de compliancefunctie (BS 24 april 2018) werd het nieuwe reglement van Nationale Bank van België van 6 februari 2018 betreffende de deskundigheid van de verantwoordelijken voor de compliancefunctie goedgekeurd.

De erin neergelegde vereisten betreffende de deskundigheid van de verantwoordelijken voor de compliancefunctie omhelzen o.a. dat met succes hetzij het examen voor de bank- en beleggingsdienstensector voor de kandidaat-complianceofficers, hetzij het examen voor de verzekeringssector voor de kandidaat-complianceofficers moet worden afgelegd en dat aan de vereisten inzake permanente vorming moet worden voldaan.

Régine Feltkamp en Gerrit Hendrikx