Aanpassing wet roerende zekerheden

Pasted Graphic


Pandwet - Roerende zekerheden - Pand - Eigendomsoverdracht tot zekerheid - Krediet

Read More

Recent regulatory intervention regarding trading facilities and trading in financial instruments - overview


Pasted Graphic 18


Financial instruments - Trading Facilities - MTFs – OTFs - Description on functioning - Trading - Market abuse
Read More

28/9/2016: D. Deneuter & L. Dirkx : IP & LABOR cq. FREE LANCE AGREEMENTS


Pasted Graphic 10

IP – Contracting – Creative industries
Read More

13/9/2016: D. Deneuter : VAF CRASH COURSE FILM MANAGEMENT


Pasted Graphic 6

Entertainment law - IP - Contracting - Audiovisual sector
Read More

Just published: R. Feltkamp & G. Hendrikx: De notaris en het Wetboek van Economisch Recht

20160829_De notaris en het WER copy 2

Belgian Business Law Code (Wetboek van Economisch Recht) - Notary public - Notaris
Read More

Nieuwe wettelijke bepalingen over zakelijke zekerheden op roerende goederen op til


Pasted Graphic 2

Zakelijke zekerheden – roerende goederen – pandrecht – eigendomsvoorbehoud - retentierecht
Read More

Onverwacht eigenaar van een de Kooning of toch niet?


Pasted Graphic

Kunstwerk - Willem de Kooning - Verkoop van andermans zaak – Onbevoegdheid - Bezit geldt als titel – Verkrijgende verjaring Read More

ESMA waarschuwt voor verkoop speculatieve financiële producten De ESMA waarschuwt voor producten die inherent risicovol, complex en speculatief zijn, en die worden verkocht aan personen die dergelijke producten niet volledig begrijpen. De ESMA focust hierbij op de commercialisering van financial contracts for difference (“CFD’s”), binaire opties en andere speculatieve producten (bijv. rolling spot forex) ten aanzien van consumenten. Daarbij wijst de ESMA op de agressieve wijze waarop dergelijke producten worden gecommercialiseerd. Het zakenplan van de ondernemingen die actief zijn in deze sector leidt volgens de ESMA tot aanzienlijke risico’s voor de consument, onder andere wegens belangenconflicten in hoofde van deze ondernemingen. Hyperspeculatieve producten kunnen volgens de ESMA namelijk tot gevolg hebben dat de niet-professionele beleggers significante schade kunnen leiden, waaronder aanzienlijke onverwachte verliezen. Ook zouden dergelijke instrumenten worden aangeboden door ondernemingen zonder vergunning en die niet onder de toepasselijke regelgeving vallen, waardoor het risico voor de consument nog wordt versterkt. Daarnaast werkt de ESMA sinds medio-2015 samen met de nationale toezichthouders in de zogeheten Cyprus Securities and Exchange Commission (“CySEC”) om de praktijken van een aantal in Cyprus gevestigde beleggingsondernemingen te onderzoeken. De ESMA en de nationale toezichthouders hebben tot nu toe voor een totaal bedrag van 2,072,000 EUR aan boetes opgelegd en minnelijke schikkingen getroffen met acht Cypriotische beleggingsondernemingen.

Financiële markten – Marktregels – Gedragsregels - Marktmisbruik
Read More

Walloon Government further paves the way for a Belgian ‘single licence’ for electricity suppliers
Pasted Graphic

Electricity - Supplier - Licence - Single Licence
Read More

Deposit guarantee schemes in the spotlight again

Pasted Graphic 8

Deposit guarantee schemes – Implementation Directive 2014/49/EU – Cooperation agreements – Stress tests
Read More

ARCO-aandelen vallen niet onder de depositogarantieregeling en zijn ongeldige staatssteun volgens Advocate-Generaal HvJ


Pasted Graphic 5

Depositogarantiestelsels – Richtlijn 2014/49/EU – ARCO-aandelen Read More

Sociale media onder diverse vuren - een overzicht


Pasted Graphic

Sociale media – Privacy – Onrechtmatige bedingen - Misleidende informatie bij beursgang - Misbruik van machtspositie Read More

MODO recommended again for energy in Legal 500 EMEA 2016

Pasted Graphic 1 Read More

KMO financiering : nieuwe KMO criteria

Pasted Graphic


KMO - Financiering - Criteria KMO - Uitbreiding

Read More

Tijd voor evenwicht: naar een nieuw consumentenbegrip?

Pasted Graphic 2
Consument - Begrip - Advocaat - KMO
Read More

Recent verschenen: Beginselen van het vermogensrechtelijk privaatrecht - R. Feltkamp

Pasted Graphic
Read More

8/4/16 Crash course muziekbusiness: D. Deneuter over Contracten en onderhandelen

Pasted Graphic
Read More

R. Feltkamp & G. Hendrikx on Nominated Electricity Market Operators


Electricity - CACM - NEMO - Market coupling - Day ahead - Intraday


slide-1-320 copy

Read More

Betalingsdiensten revisited

Pasted Graphic

Betalingstransacties - Betalingsdiensten - Cashless payment
Read More

Week van de vrouw - MODO ondersteunt vrouwelijk ondernemerschap


Pasted Graphic 1

Week van de vrouw - MODO ondersteunt vrouwelijk ondernemerschap

Read More

Hypothecair en consumentenkrediet revisited

Hypothecair krediet - Consumentenkrediet - Wetboek Economisch Recht

Read More

Pay or complain? De inning van onbetwiste professionele schuldvorderingen versoepeld

Schuldvorderingen - B2B - Inning - Vereenvoudigde procedure

Read More

MODO zoekt een senior advocaat (m/v) voor het departement creatieve industrieën

Vacature

Read More

Who are the NEMOs for day ahead and intraday market coupling?

Electricity - CACM - Capacity Allocation – Congestion Management – Market coupling - NEMO Read More