Banking & Finance

Modo welcomes a new member: Erika EllyneErika

MODO Advocaten / Avocats is delighted to introduce you to Erika Ellyne, our new MODO member.

Erika Ellyne is expert in IP/ICT and data protection law. She will support and boost the digital transition projects at MODO as lead of the Technology practice at MODO.

Read More

Duurzame investeringen : EU bereikt akkoord over ontwerpverordening

abstract-green-layers-fine-35196

Financiële instrumenten - Investering Belegging - Duurzaam - Taxonomie - Transparantie - Informatie

Read More

Once again increased protection of SME in B2B transactions subject to Belgian law : payment term mandatorily fixed to 60 days for SME’s-creditors


white-graphing-paper-164686
Business, SME, Energy, Banking & Finance

Read More

Nationaal pandregister: alternatieve authenticatiemiddelen uitgebreid tot alle gebruikersshutterstock_1452700181

Pand – Pandregister - Autenthicatie

Read More

De verplichting best gepast consumentenkrediet aan te bieden en zich anders te onthouden is verenigbaar met de Richtlijn Consumentenkredietbankcard-credit-shutterstock_410714692

Krediet – Consumentenkrediet – Consument – Best gepast krediet - Onthouding Read More

Payment service providers to migrate to SCA by 31/12/2020 for card based payment transactionsbank-banking-blue-50987

PSD II - Payment services – Strong customer authentication (SCA) - Migration
Read More

Smart breakfast

20190924_Affiche B2B seminaire_DC_RF_GH2_ALX.001

MODO welcomes its new member Dodo ChochitaichviliDODO_square 3-yellow

MODO Advocaten / Avocats is delighted to welcome Dodo Chochitaichvili as new member of its association. Read More

Operating B2B in Belgium or under contracts subjected to Belgium law? Be aware: additional protection against unfair behaviours or clauses will soon apply

blur-close-up-figure-1000498

B2B - SME – Abuse of economic dependency – Contract – Unfair terms – Market practices

Read More

Crypto-assets: EBA’s views on to the application of the EU financial regulatory framework

bitcoin-blockchain-coins-730569

Crypto-currencies – Crypto-assets – EBA – Financial regulation Read More

Vijfde anti-witwasrichtlijn: wat zijn de wijzigingen?

Financieel recht - Europees financieel recht – Witwasreglementering - Tussenpersonen verhuur onroerende goederen - Virtual currencies - Aanbieders bewaarportemonnees - Kunsthandelaars - Anonieme prepaidkaartenIn het kader van de strijd tegen terrorismefinanciering en het gebruik van offshore-entiteiten wordt met Richtlijn (EU) 2018/843 van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU (hierna “vijfde Anti-witwasrichtlijn”) het bestaande regelgevend kader inzake de preventie van witwassen en terrorismefinanciering verder aangevuld.

Read More

Bescherming bedrijfsgeheimen: nieuwe maatregelen - Deel 1Bedrijfsgeheimen - bescherming - openbaarmaking – gebruik Read More

MODO expands with young talent200dc210-88fa-463e-b5ae-11d1e75d7b35 Read More

Opschortende voorwaarde van hypothecaire lening: geen onmogelijke voorwaarde indien "moeilijk haalbaar"


Pasted Graphic

Koop - Onroerend goed - Hypothecaire lening - Opschortende voorwaarde Onmogelijke voorwaarde
Read More

Nieuwe reglementen compliance functie

traffic-lights-2147790__340


Compliance officers - Financiële instellingen
Read More

Wet KMO financiering aangepast


Pasted Graphic 1

Krediet – KMO – Wet KMO Financiering – Informatieverplichting – Wederbeleggingsvergoeding – Zekerheden – Onrechtmatig beding

Read More

Het lot van boedelschulden gemaakt tijdens een procedure van gerechtelijke reorganisatie in een navolgend faillissement – conflict met de pandhouder handelszaak - welke motivatie volstaat niet om de boedelschuldeiser betaling bij voorrang op de pandhouder handelszaak te ontnemen


Pasted Graphic

Pand op handelszaak - Gerechtelijke reorganisatie - Faillissement - Boedelschuld Read More

Nieuwe regels voor financiële markten en beleggingsondernemingen


Pasted Graphic 3

Financiële markten – Financiële instrumenten - Gereglementeerde markt – MTF – OTF - Beleggingsondernemingen
Read More

Pand op handelszaak t.v.v. banken: einde monopolie en herregistratie vereist


Pasted Graphic

Pand - Roerende zekerheden - Nationaal pandregister - Pand handelszaak - Bank - Kredietinstelling

Read More

Gezocht: junior medewerker MODO (0-2 jaar ervaring) - gereguleerde sectoren o.l.v. R. Feltkamp

pexels-photo


Op zoek naar een stimulerende stage als advocaat? Bekijk onze vacature.
Read More

19/12/17: R. Feltkamp, D. Walravens and G. Hendrikx explaining the practical implications of the new rules for securities on moveable assets


pexels-photo-210600

Credit - Security - Moveable Goods - Pledge - Property

Read More

Nieuwe regeling zakelijke zekerheden eindelijk in werking vanaf 1 januari 2018

Pasted Graphic 2


Zekerheden op roerende goederen - Pand – Eigendomsvoorbehoud – Nationaal Pandregister – Tegenwerpbaarheid – Registratie – Raadpleging – Retributie

Read More

European Central Bank publishes guide for license applications fintech banks


pexels-photo-54284

Fintech bank - License - Requirements - European Central Bank

Read More

8/6/17: R. Feltkamp chairs AEDBF lunch debate on new evolutions in collateral law

On 8/6/2017 R. Feltkamp chairs a lunch debate organised by the AEDBF on the recent evolutions in collateral law.

Speakers are Prof. Michèle Grégoire and Prof. Joke Baeck.

For more information, see the
programme.
Alternatieve financieringsplatformen gereguleerd!
Pasted Graphic


Crowdfunding - alternatieve financiering - platform - vergunning - bedrijfsuitoefeningsvoorwaarden - gedragsregels - FSMA
Read More

Aanpassing wet roerende zekerheden

Pasted Graphic


Pandwet - Roerende zekerheden - Pand - Eigendomsoverdracht tot zekerheid - Krediet

Read More

Recent regulatory intervention regarding trading facilities and trading in financial instruments - overview


Pasted Graphic 18


Financial instruments - Trading Facilities - MTFs – OTFs - Description on functioning - Trading - Market abuse
Read More

Nieuwe wettelijke bepalingen over zakelijke zekerheden op roerende goederen op til


Pasted Graphic 2

Zakelijke zekerheden – roerende goederen – pandrecht – eigendomsvoorbehoud - retentierecht
Read More

ESMA waarschuwt voor verkoop speculatieve financiële producten De ESMA waarschuwt voor producten die inherent risicovol, complex en speculatief zijn, en die worden verkocht aan personen die dergelijke producten niet volledig begrijpen. De ESMA focust hierbij op de commercialisering van financial contracts for difference (“CFD’s”), binaire opties en andere speculatieve producten (bijv. rolling spot forex) ten aanzien van consumenten. Daarbij wijst de ESMA op de agressieve wijze waarop dergelijke producten worden gecommercialiseerd. Het zakenplan van de ondernemingen die actief zijn in deze sector leidt volgens de ESMA tot aanzienlijke risico’s voor de consument, onder andere wegens belangenconflicten in hoofde van deze ondernemingen. Hyperspeculatieve producten kunnen volgens de ESMA namelijk tot gevolg hebben dat de niet-professionele beleggers significante schade kunnen leiden, waaronder aanzienlijke onverwachte verliezen. Ook zouden dergelijke instrumenten worden aangeboden door ondernemingen zonder vergunning en die niet onder de toepasselijke regelgeving vallen, waardoor het risico voor de consument nog wordt versterkt. Daarnaast werkt de ESMA sinds medio-2015 samen met de nationale toezichthouders in de zogeheten Cyprus Securities and Exchange Commission (“CySEC”) om de praktijken van een aantal in Cyprus gevestigde beleggingsondernemingen te onderzoeken. De ESMA en de nationale toezichthouders hebben tot nu toe voor een totaal bedrag van 2,072,000 EUR aan boetes opgelegd en minnelijke schikkingen getroffen met acht Cypriotische beleggingsondernemingen.

Financiële markten – Marktregels – Gedragsregels - Marktmisbruik
Read More

Deposit guarantee schemes in the spotlight again

Pasted Graphic 8

Deposit guarantee schemes – Implementation Directive 2014/49/EU – Cooperation agreements – Stress tests
Read More

ARCO-aandelen vallen niet onder de depositogarantieregeling en zijn ongeldige staatssteun volgens Advocate-Generaal HvJ


Pasted Graphic 5

Depositogarantiestelsels – Richtlijn 2014/49/EU – ARCO-aandelen Read More

KMO financiering : nieuwe KMO criteria

Pasted Graphic


KMO - Financiering - Criteria KMO - Uitbreiding

Read More

Betalingsdiensten revisited

Pasted Graphic

Betalingstransacties - Betalingsdiensten - Cashless payment
Read More

Hypothecair en consumentenkrediet revisited

Hypothecair krediet - Consumentenkrediet - Wetboek Economisch Recht

Read More

Pay or complain? De inning van onbetwiste professionele schuldvorderingen versoepeld

Schuldvorderingen - B2B - Inning - Vereenvoudigde procedure

Read More

Aasgierfondsen voortaan zonder Belgische vleugels


Financiële instellingen en tussenpersonen –Toezicht - Aasgierfondsen
Read More

ESMA Guidelines regarding the definition of commodity derivatives


MIFID - Financial Instrument - Commodity derivatives Read More

Regulation on interchange fees for card-based payment transactions


Electronic payments - debit card - credit card
Read More

Presentation R. Feltkamp on real collateral

On 22/5/2015 R. Feltkamp will give a presentation on the newly adopted regime for securities on moveable assets. The applicable regime regarding pledge will amongst others be explained and assessed.


This presentation is given in the context of a training for bankruptcy administrators organized by Confocus. The presentation takes place on 21/5/2015 from 18.00-22.00u in Hasselt Homeschool PXL

More info

Wetboek Economisch Recht doorgelicht vanuit de geschillenbeslechting en transactioneel oogpunt

Wetboek Economisch Recht - Marktpraktijken - Consumentenbescherming - Mededinging - Economische overeenkomsten - ADR Collectieve herstelvordering Read More

ACER REMIT QUATERLY: new communication tool of ACER on REMIT

Energy Markets - Market Manipulation - REMIT - ACER

Read More

Presentation R. Feltkamp - Integrity in energy markets

On 20/4/15 R. Feltkamp will give a presentation on market manipulation in the energy sector (REMIT) at the 2nd Annual Benchmarking Market Integrity and Transparency in Energy Trading Conference organised by Marcus Events in London.

For the full programme see here.

Presentation on new EU financial market integrity rules (Market Abuse Regulation) - R. Feltkamp

Financial instruments - Market integrity - Insider trading - Market abuse Read More

Wetboek Economisch Recht / Business Law Code

Wetboek Economisch Recht / Business Law Code Read More

EBA guidelines on security of internet payments

Payment Services - Internet Payments - EBA Guidelines Read More

Just published: R. Feltkamp - All animals are equal but some are more equal than others - Inequalities in (re)financing mechanisms

(Re)- financing - Collateral - Covered bonds - transfer of receivables Read More

Belgian Business Code (Wetboek Economisch Recht / code de droit économique)

Financial instruments - Market integrity - Insider trading - Market abuse Read More

MODO Advocaten / Avocats expandsJoeri Danhieux
reinforces the 'regulated industries' team of Régine Feltkamp. Read More

Selection Business Law Expert Belgium

Distinction Business Law Read More

Inclusion in Best Lawyers in Belgium - Banking Law & Energy Law

Distinction Banking é Energy Law Read More

19 June 2014: R. Feltkamp chairs lunch debate on credit agreements

Credits - lunch debate AEDBF/EVBFR Read More

22 May 2014 - Presentation R. Feltkamp - Securities on moveable assets

Securities - Collateral - Moveable assets - Pledge Read More

9 May 2014: Presentation R. Feltkamp & E. Wellekens - Transfer of receivables as collateral

On 9/5/2014 R. Feltkamp & E. Wellekens will give a presentation on the transfer of receivables as collateral.

This presentation is given in the context of a conference organized by the Vlaams Pleitgenootschap on real collateral.

More info


A new banking law for Belgium

Banking law - credit institutions Read More

REMIT - Energy market - Wholesale trading - Integrity - Insider trading - Market manipulation

Just published: Insider trading and market manipulation in wholesale energy markets The impact of REMIT Read More

Acceleration introduction Belgian Code of Economic Law

Code of economic law - Market practices - Consumer protection - Special legal proceedings - Electronic economy - Consultation Read More

MODO Advocaten / Avocats expands

Elisabeth Wellekens reinforces again the 'regulated industries' team of Régine Feltkamp.
Read More

ACER and ESMA intensify their cooperation for a consistent approach towards market abuse in the wholesale energy sector

Wholesale energy markets – ESMA – ACER – Cooperation – Market Abuse – Insider trading – Market manipulation – Data collection

Read More

Real collateral

Lunch debate: Big Bang wat betreft de zakelijke zekerheden op roerende goederen / Big Bang dans les sûretés réelles mobilières

On 13/06/13 R. Feltkamp will act as moderator for the AEDBF/EVBFR lunch-debate on real collateral on moveable goods.

Speakers are: I. Peeters and J. Cattaruzza

Practical info

Real collateral - New act to change Belgian legal framework on securities over moveable assets

Financing - Collateral - Moveable assets - Pledge Read More

Special estate - Credit institution - Belgian Covered bonds

Just published: "Een kredietinstelling, meerdere vermogens - vermogensrechtelijke bedenkingen bij de regeling inzake Belgische covered bonds", Liber Amicorum Hélène Casman, Antwerpen, Intersentia 2013.

E-money institutions

Just published: "(Instellingen voor) elektronisch geld in & uit de Bankwet" (short article on e-money (institutions)), by Régine Feltkamp in Les 20 ans de la loi bancaire / 20 jaar Bankwet, Cahiers AEDBF/EVBFR, Anthemis, 2013, 204p.
Table of content

Belgian covered bonds / Mobilisation of receivables

Presentation : All animals are equal but some are more equal than others. Verdoken ongelijkheden in financieelrechtelijke verhoudingen? by R. Feltkamp

On 29/03/13 R. Feltkamp gave a presentation at the conference "Recht(op)recht en de financieel-economische crisis" (VUB) on inequalities brought by certain Belgian legislation that aims at enhancing mobilisation of receivables by financial institutions in the context of (re-)financing transactions (Wet Belgische covered bonds / Wet mobilisering schuldvorderingen).

Practical info

E-money (institutions)

A more accessible and simplified statute for e-money institutions

Read More