De nouvelles mesures pour une protection des entreprises en période de COVID-19


20200427 - shutterstock_1049972825

COVID-19 – Entreprise – Mesures de sursis

Read More

Naar een meer duurzame koopregeling voor consumptiegoederen?

wrecked-iphone-1388947

Consumentenkoop - Wettelijke garantie - Levensduur - Uitbreiding termijn - Duurzaam

Read More

Once again increased protection of SME in B2B transactions subject to Belgian law : payment term mandatorily fixed to 60 days for SME’s-creditors


white-graphing-paper-164686
Business, SME, Energy, Banking & Finance

Read More

Dodo Chochitaichvilli completed the professional training for lawyers at the Belgian Supreme Court


DODO_square 3-yellow

Supreme Court -  Lawyer – Professional training Read More

Nationaal pandregister: alternatieve authenticatiemiddelen uitgebreid tot alle gebruikersshutterstock_1452700181

Pand – Pandregister - Autenthicatie

Read More

Dominique Walravens certified as accredited mediator in civil and commercial matters


shutterstock_1499232674


Alternative dispute settlement - Mediation - Accreditation - Civil matters - Commercial matters


MODO is pleased to announce Dominique Walravens' certification as accredited mediator in civil and commercial matters.
Read More

Smart breakfast

20190924_Affiche B2B seminaire_DC_RF_GH2_ALX.001

MODO welcomes its new member Dodo ChochitaichviliDODO_square 3-yellow

MODO Advocaten / Avocats is delighted to welcome Dodo Chochitaichvili as new member of its association. Read More

Operating B2B in Belgium or under contracts subjected to Belgium law? Be aware: additional protection against unfair behaviours or clauses will soon apply

blur-close-up-figure-1000498

B2B - SME – Abuse of economic dependency – Contract – Unfair terms – Market practices

Read More

Crypto-assets: EBA’s views on to the application of the EU financial regulatory framework

bitcoin-blockchain-coins-730569

Crypto-currencies – Crypto-assets – EBA – Financial regulation Read More

Het recht: ook uw duurzaamheidsprojecten ontsnappen er niet aan!


nature-3289812_1920Duurzaam ondernemen - Circulaire economie - Innovative thinking

Europese burgers – zeker de jongste onder ons – lijken het te beseffen: de klimaat- en milieu-uitdagingen zijn immens en worden beter gisteren aangepakt dan morgen. Allen kijken we naar de overheid. Maar ook als burger moeten we ons steentje bijdragen. Talrijke projecten rond duurzame product- en dienstenverstrekkingen zien het licht.

R. Feltkamp en G. Hendrikx stellen vast dat zij vaak juridische implicaties hebben waaraan de initiatiefnemers meestal niet hebben gedacht.

Read More

Vijfde anti-witwasrichtlijn: wat zijn de wijzigingen?

Financieel recht - Europees financieel recht – Witwasreglementering - Tussenpersonen verhuur onroerende goederen - Virtual currencies - Aanbieders bewaarportemonnees - Kunsthandelaars - Anonieme prepaidkaartenIn het kader van de strijd tegen terrorismefinanciering en het gebruik van offshore-entiteiten wordt met Richtlijn (EU) 2018/843 van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU (hierna “vijfde Anti-witwasrichtlijn”) het bestaande regelgevend kader inzake de preventie van witwassen en terrorismefinanciering verder aangevuld.

Read More

MODO expands with young talent200dc210-88fa-463e-b5ae-11d1e75d7b35 Read More

MODO welcomes Ellis Vandorpefoto


We have the pleasure to announce MODO's expansion with Ellis Vandorpe as senior associate. Read More

MODO recommended by the Legal 500 EMEA for Energy, Media & EntertainmentThe Legal 500 - The Clients Guide to Law Firms

Read More

Wet KMO financiering aangepast


Pasted Graphic 1

Krediet – KMO – Wet KMO Financiering – Informatieverplichting – Wederbeleggingsvergoeding – Zekerheden – Onrechtmatig beding

Read More

Het lot van boedelschulden gemaakt tijdens een procedure van gerechtelijke reorganisatie in een navolgend faillissement – conflict met de pandhouder handelszaak - welke motivatie volstaat niet om de boedelschuldeiser betaling bij voorrang op de pandhouder handelszaak te ontnemen


Pasted Graphic

Pand op handelszaak - Gerechtelijke reorganisatie - Faillissement - Boedelschuld Read More

Gezocht: stagiair - advocaat (0 tot 3 jaar ervaring) - Onroerend goed en ondernemingsrecht - (NL/FR)


Pasted Graphic 1

Op zoek naar een stimulerende stage als advocaat? Bekijk onze vacature.


Read More

Pand op handelszaak t.v.v. banken: einde monopolie en herregistratie vereist


Pasted Graphic

Pand - Roerende zekerheden - Nationaal pandregister - Pand handelszaak - Bank - Kredietinstelling

Read More

Naar een nieuw ondernemersbegrip en de afschaffing van het begrip koopman / handelaar


Pasted Graphic

Handelaar - Koopman - Onderneming - Wetsontwerp hervorming ondernemingsrecht

Read More

19/12/17: R. Feltkamp, D. Walravens and G. Hendrikx explaining the practical implications of the new rules for securities on moveable assets


pexels-photo-210600

Credit - Security - Moveable Goods - Pledge - Property

Read More

Nieuwe regeling zakelijke zekerheden eindelijk in werking vanaf 1 januari 2018

Pasted Graphic 2


Zekerheden op roerende goederen - Pand – Eigendomsvoorbehoud – Nationaal Pandregister – Tegenwerpbaarheid – Registratie – Raadpleging – Retributie

Read More

8/12/17: R. Feltkamp gives a workshop on digital content and consumer protectionPasted Graphic 2

Digital Content - Consumer Protection - E-commerce
Read More

Gerechtelijke invordering van een onbetwiste commerciële schuldvorderingen maakt geen fout uit


pexels-photo-209224

Onbetwiste schulden tussen ondernemingen - Gerechtelijke invordering - Buitengerechtelijke invordering - Artikelen 1394/20 e.v. Ger. W. - Fout - Procesmisbruik - Proceskosten


Read More

European Central Bank publishes guide for license applications fintech banks


pexels-photo-54284

Fintech bank - License - Requirements - European Central Bank

Read More

Digitale consumptie & bescherming van de consument

Pasted Graphic

Digitale inhoud - Digitale diensten - Levering - Consument - Rechtsmiddelen - E-commerce

Read More

8/6/17: R. Feltkamp chairs AEDBF lunch debate on new evolutions in collateral law

On 8/6/2017 R. Feltkamp chairs a lunch debate organised by the AEDBF on the recent evolutions in collateral law.

Speakers are Prof. Michèle Grégoire and Prof. Joke Baeck.

For more information, see the
programme.
9/5/17: R. Feltkamp and J. Danhieux present new developments in business law

On 9/5/2017 R. Feltkamp and Joeri Danhieux will together give a presentation on recent developments in business law.

For more information, see the
programme.
Nieuw: Beginselen van het vermogensrechtelijk privaatrecht 2e herziene uitgave - R. Feltkamp

Pasted Graphic Read More

Alternatieve financieringsplatformen gereguleerd!
Pasted Graphic


Crowdfunding - alternatieve financiering - platform - vergunning - bedrijfsuitoefeningsvoorwaarden - gedragsregels - FSMA
Read More

Tax rulings for GDF Suez state aid?


Pasted Graphic

Energy - GDF Suez - Competition - Tax Rulings - State aid Read More

Aanpassing wet roerende zekerheden

Pasted Graphic


Pandwet - Roerende zekerheden - Pand - Eigendomsoverdracht tot zekerheid - Krediet

Read More

Just published: R. Feltkamp & G. Hendrikx: De notaris en het Wetboek van Economisch Recht

20160829_De notaris en het WER copy 2

Belgian Business Law Code (Wetboek van Economisch Recht) - Notary public - Notaris
Read More

Nieuwe wettelijke bepalingen over zakelijke zekerheden op roerende goederen op til


Pasted Graphic 2

Zakelijke zekerheden – roerende goederen – pandrecht – eigendomsvoorbehoud - retentierecht
Read More

Onverwacht eigenaar van een de Kooning of toch niet?


Pasted Graphic

Kunstwerk - Willem de Kooning - Verkoop van andermans zaak – Onbevoegdheid - Bezit geldt als titel – Verkrijgende verjaring Read More

Sociale media onder diverse vuren - een overzicht


Pasted Graphic

Sociale media – Privacy – Onrechtmatige bedingen - Misleidende informatie bij beursgang - Misbruik van machtspositie Read More

KMO financiering : nieuwe KMO criteria

Pasted Graphic


KMO - Financiering - Criteria KMO - Uitbreiding

Read More

Tijd voor evenwicht: naar een nieuw consumentenbegrip?

Pasted Graphic 2
Consument - Begrip - Advocaat - KMO
Read More

Recent verschenen: Beginselen van het vermogensrechtelijk privaatrecht - R. Feltkamp

Pasted Graphic
Read More

Week van de vrouw - MODO ondersteunt vrouwelijk ondernemerschap


Pasted Graphic 1

Week van de vrouw - MODO ondersteunt vrouwelijk ondernemerschap

Read More

Pay or complain? De inning van onbetwiste professionele schuldvorderingen versoepeld

Schuldvorderingen - B2B - Inning - Vereenvoudigde procedure

Read More

MODO zoekt een senior advocaat (m/v) voor het departement creatieve industrieën

Vacature

Read More

Belgian business law code / Code de droit économique


Belgian business law code – Code de droit économique – Wetboek van economisch recht
Read More

Presentation R. Feltkamp on real collateral

On 22/5/2015 R. Feltkamp will give a presentation on the newly adopted regime for securities on moveable assets. The applicable regime regarding pledge will amongst others be explained and assessed.


This presentation is given in the context of a training for bankruptcy administrators organized by Confocus. The presentation takes place on 21/5/2015 from 18.00-22.00u in Hasselt Homeschool PXL

More info

Wetboek Economisch Recht doorgelicht vanuit de geschillenbeslechting en transactioneel oogpunt

Wetboek Economisch Recht - Marktpraktijken - Consumentenbescherming - Mededinging - Economische overeenkomsten - ADR Collectieve herstelvordering Read More

Consumentenkrediet: bepalingen WER in werking getreden

Consumentenkrediet – Wetboek Economisch Recht Read More

Wetboek Economisch Recht / Business Law Code

Wetboek Economisch Recht / Business Law Code Read More

Selection Business Law Expert Belgium

Distinction Business Law Read More

19 June 2014: R. Feltkamp chairs lunch debate on credit agreements

Credits - lunch debate AEDBF/EVBFR Read More

22 May 2014 - Presentation R. Feltkamp - Securities on moveable assets

Securities - Collateral - Moveable assets - Pledge Read More

9 May 2014: Presentation R. Feltkamp & E. Wellekens - Transfer of receivables as collateral

On 9/5/2014 R. Feltkamp & E. Wellekens will give a presentation on the transfer of receivables as collateral.

This presentation is given in the context of a conference organized by the Vlaams Pleitgenootschap on real collateral.

More info


Acceleration introduction Belgian Code of Economic Law

Code of economic law - Market practices - Consumer protection - Special legal proceedings - Electronic economy - Consultation Read More

Publication: Remedies for non-performance under the draft regulation for a Common European Sales Law R. Feltkamp & F. Vanbossele

Sales - Non performance - Remedies - Buyer - Seller Read More

MODO Advocaten / Avocats expands

Elisabeth Wellekens reinforces again the 'regulated industries' team of Régine Feltkamp.
Read More

Innovative thinking

Modo Advocaten/Avocats launches Innovative Thinking: free legal-strategic brainstorming for innovative, creative, artistic and / or socially relevant projects and ideas.

Read More

Real collateral

Lunch debate: Big Bang wat betreft de zakelijke zekerheden op roerende goederen / Big Bang dans les sûretés réelles mobilières

On 13/06/13 R. Feltkamp will act as moderator for the AEDBF/EVBFR lunch-debate on real collateral on moveable goods.

Speakers are: I. Peeters and J. Cattaruzza

Practical info

Real collateral - New act to change Belgian legal framework on securities over moveable assets

Financing - Collateral - Moveable assets - Pledge Read More

The Belgian self regulatory organisation of the advertising industry (Jury Ethische Praktijken inzake Reclame (JEP)) presented its annual report 2012

Publicity - Communication - Market practices

Read more on the conclusions (text available in NL only)

Presentation of the Belgian Code of Economic Law

On 22 May 2013 the FPS Economy organizes a workshop from 12.00-1400h on the Code of Economic Law.

After an exposé by the Minister for Economy, Mr. J. Vande Lanotte, an introduction by J.-P. Delporte (president of the FPS Economy) and a presentation of the Code by E. Pieters (general-director Regulation and Organization of the Market), Prof. dr. K. Byttebier en R. Feltkamp will set forth their view on the Code.

Practical info

PPT PresentationsBelgian Code of Economic Law Book - Books IV & V

Book IV 'Protection of competition' and Book V 'Competition and price evolutions' have been introduced in the Belgian Code of Economic Law by 2 laws of 3 April 2013 (Belgian State Gazette 26 April 2013). Entry into force is to be decided by Royal Decree.

By these texts the organisation of the Belgian Competition Authority is revised and this institution is granted powers to supervise price evolutions and to intervene in certain cases. A seminar on both new texts is organised by the VBO on 10 June 2013.

Common European Sales Law

Just published: Un droit de vente européen pour une meilleure protection du consommateur ? Les moyens d’action du consommateur en cas d’inexécution du vendeur, by R. Feltkamp and F. Vanbossele in European Journal of Consumer Law.

In this contribution we further examine the provisions of the Common European Sales Law (CESL) on the remedies of the buyer, specifically in business to consumer context.


Belgian Code of Economic Law - Book II & VII

A first part of the Belgian Code of Economic Law is now law (State Gazette 29/3/13). The published part contains Book II with some general principles (e.g. the principle of freedom of economic activity) and Book VIII with provisions on quality of products and services. The other parts are soon to follow.

The code aims at bringing more transparency and consistency in the current disparate set of rules.

R. Feltkamp worked together with Prof. K. Byttebier (PREC VUB / Everest) and F. Vanbossele (BuCo VUB) on delivering a first text which was then further adapted in light of current policy options.

Cloud computing

Presentation: De onderneming in een digitale omgeving – contractuele aspecten van cloud computing (Contractual aspects of cloud computing)

On 21/03/13 R. Feltkamp and Joris Raport participated to a conference dedicated to cloud computing. J. Raport gave a presentation on intellectual property rights in the context of cloud computing. R. Feltkamp focussed on liability (limitation) clauses in the context of cloud computing.

Practical info