News

Back

Belastingvoordeel bij kwijtschelding huur

14 April 2021
Real Estate

Op 13 april 2021 werd de Wet van 4 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie gepubliceerd.
De wetgever voorziet nu ook een beperkt belastingvoordeel voor verhuurders die een aantal maanden huur kwijtschelden aan hun huurders als gevolg van de COVID-19-gezondheidscrisis.

Het betreft, voor natuurlijke personen, een belastingvermindering en, voor vennootschappen, een belastingkrediet.
Het bedrag van de vermindering/het krediet bedraagt 30% van de kwijtgescholden bedragen en de kwijtgescholden bedragen waarop dit percentage wordt berekend zijn op hun beurt beperkt tot maximum 5.000 EUR per maand per huurcontract en maximum 45.000 EUR per belastingplichtige.

De voorwaarden in hoofde van de huurder luiden als volgt:

  • het betreft een zelfstandige of kleine vennootschap of vereniging;
  • de huurder werd verplicht te sluiten als gevolg van overheidsmaatregelen sinds 12 maart 2020 in het kader van de COVID-19 pandemie;
  • de huurder kende geen betalingsachterstand voorafgaand aan 12 maart 2020.

De voorwaarden inzake de kwijtgescholden huur luiden als volgt:

  • de kwijtschelding betreft de maanden maart, april of mei 2021 (of huurvoordelen);
  • het betreft een vrijwillige en definitieve kwijtschelding (geen veroordeling in het kader van een gerechtelijke procedure);
  • de kwijtschelding werd vastgelegd in een geschreven overeenkomst die bij de administratie wordt ingediend op uiterlijk 15 juli 2021;
  • de kwijtschelding betreft minstens 40% van de huur van de desbetreffende maanden en huurvoordelen;

De maatregel is derhalve vooral nuttig voor de kleine verhuurder. De verhuurder met veel panden in portefeuille zal snel op het plafond van 45.000,00 EUR aan kwijtgescholden huurgelden stuiten.

Dominique Walravens