News

Back

Blokkering huurindexaties? Een stand van zaken:

07 November 2022
Real Estate
Modo Law

VLAANDEREN: (Decreet van 3 oktober 2022 – Decreet tot beperking van de indexatie van de huurprijzen om de gevolgen van de energiecrisis te verlichten, B.S., 4 oktober 2022) : 

In de periode van 1 oktober 2022 tot 30 september 2023 kan voor de meest energieverslindende woningen  geen of slechts een beperkte indexering worden toegepast, namelijk: 

  • geen indexering voor woningen met EPC-label E of F-attest of geen EPC-attest; 
  • indexering beperkt tot 50 % voor woningen met EPC-label D; 

Voor huurwoningen met een beter EPC-label (A+, A, B of C) kan er dus verder geïndexeerd worden.  

Vanaf 1 oktober 2023 geldt voor de meest energieverslindende woningen, zijnde E of F -attest of geen EPC-attest het volgende regime. De indexering dient te gebeuren volgens een aangepaste formule die erop neerkomt dat uit de volgende indexaties, de indexstijging van de periode 1 oktober 2022 tot 30 september 2022 wordt verwijderd. 

BRUSSEL: (Ordonnantie van 13 oktober 2022 – Ordonnantie houdende wijziging van de Brusselse Huisvestingscode met het oog op de wijziging van de huurprijsindexering, B.S., 14 oktober 2022) 

Indexeren kan voortaan enkel indien de huurovereenkomst werd geregistreerd en bij het afsluiten van de huurovereenkomst het EPC-certificaat werd overhandigd. 

Gedurende een periode van 12 maanden die start op 14 oktober 2022 geldt bijkomend volgende beperking: 

  • geen indexering ingeval van een F of G ECP-certificaat; 
  • indexering beperkt tot 50 % ingeval van een E EPC-certificaat. 

Opmerking: In Vlaanderen hebben deze wijzigingen betrekking op de woningen die strekken tot hoofdverblijf van de huurder. In Brussel hebben de wijzigingen betrekking op de bepalingen gemeenschappelijk voor alle woninghuurovereenkomsten – dus niet enkel de woningen bestemd tot hoofdverblijf.

Voor meer info : dominique.walravens@modo-law.be