News

Back

Screening A GAME OF WAR / Mu.ZEE

30 May 2022
Modo Law
Creative Industries
© Heleen Declercq

Een film over de clash tussen appropriërende kunst en het auteursrecht geregisseerd door Twee-eiige Drieling en Samson Kambalu.

Gianfranco Sanguinetti was lange tijd lid van Situationist International, een kunst- en ideologische beweging in de jaren ’60 en ‘70. Zij inspireerden zich op de potlatch en het détournement, de excessieve uitwisseling van giften en het zich toe-eigenen van werk, en stonden dus wantrouwig tegenover intellectuele eigendom. Later verkocht Sanguinetti zijn archief aan Yale University.

In 2015 fotografeerde Samson Kambalu het hele archief stuk voor stuk en presenteerde het in een installatie en uitgave op de Biënnale van Venetië.
In een daaropvolgende rechtszaak beriep Sanguinetti zich op het auteursrecht om de tentoonstelling te staken. De Italiaanse rechter besliste echter dat het ging om een geoorloofde parodie. De rechtbank nam de context van het situationisme en hun houding tegenover copyright in overweging om de actie van Kambalu als “sarcastische kritiek” op de verkoop te interpreteren.

De tentoonstelling (2020) in Mu.ZEE van ‘Sanguinetti Breakout Area’, de installatie waarover sprake, bracht Twee-eiige Drieling ertoe de rechtszaak in de Belgische rechtsorde te herhalen en te verfilmen.
Naast kunstenaar Samson Kambalu, kunsthistoricus Sven Lütticken (UvA), voorzitter Georges Martyn (UGent) werd Didier Deneuter samen met Elisabeth Daem aangezocht om als raadslieden van de partijen op te treden voor de pleidooien.

Op donderdag 23 juni e.k. wordt een screening van de film met nagesprek gehouden in de Antwerpse Rechtbank van Eerste Aanleg.
Meer info en inschrijven via https://bit.ly/3wI01PF.

#appropriation #intellectualproperty #artlaw